Deklaracja dostępności
O mieście

Ruszył remont ul. Fabrycznej

Rozpoczęły się prace drogowe związane z się przebudową ul. Fabrycznej. Gruntowny remont drogi wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o.

Roboty związane z przebudową ul. Fabrycznej  polegać będą na rozbiórce nawierzchni ulicy i chodników wraz z obrzeżani i krawężnikami, a następnie wykonaniu: kanalizacji deszczowej, nowej podbudowy krawężników i obrzeży, nowej nawierzchni asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni z kostki na chodnikach. W ramach tego zadania wymienione zostanie także istniejące oświetlenie drogowe. Przebudowa ul. Fabrycznej kosztować będzie 885 600,00 zł.

Niebawem ruszy także zadanie dotyczące budowy łącznika pomiędzy ul. Witosa,  a ul. Fabryczną.  Realizować je będzie firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy, a koszt inwestycji to 2 mln 287 065,84 zł.

Zadania drogowe wykonywane będą przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w kwocie 2 mln 193 078, 00 zł, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Część kosztów zadania związanego z budową odcinka drogi, będącej łącznikiem ul. Witosa z  ul. Fabryczną  dofinansuje Powiat Limanowski.

Galeria

Wróć do góry