Deklaracja dostępności
O mieście

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Wspólnie z samorządem Województwa Małopolskiego i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Miasto Limanowa realizować będzie zadania mające wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” do końca br. wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Witosa i ul. Tarnowskiej. Wartość inwestycji wyniesie 35.000,00  zł, z czego 30% kosztów w kwocie 10.500,00 zł zabezpieczy samorząd, a resztę pokryje Województwo Małopolskie.

Miasto Limanowa złożyło także do Wojewody Małopolskiego wnioski o dotacje na doświetlenie i „wyniesienie” dwóch przejść dla pieszych na ulicach miejskich – przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jordana i przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Reymonta. Szacunkowa łączna wartość zadań wynosi 80.000,00 zł, a wartość dofinansowania z budżetu państwa może wynieść  50% kosztów kwalifikowanych. Realizacja inwestycji w przypadku otrzymania dotacji planowana jest do 30 września br.

Porozumienie, w ramach którego planowane jest wykonanie doświetlenia trzynastu przejść dla pieszych na drodze krajowej DK 28 Miasto Limanowa zawrze również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Samorząd będzie inwestorem zastępczym tego zadania, a koszty w wysokości nie większej niż 740.000,00 zł poniesie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Termin zakończenia zadania przewiduje się 30 listopada br.

Wróć do góry