Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

ZUS przyjmuje wnioski od firm na dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy

W okresie od 1 do 30 czerwca 2021 roku firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono w sumie 75 mln złotych.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw dofinansowanie jest największe. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać wsparcie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, które zgłaszają od 10 do 49 osób do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).

Najwyższe kwoty dofinansowania mogą otrzymać duże zakłady, które zatrudniają powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może być przyznane nawet pół miliona zł, przy czym dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

W konkursie wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek (na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 30 czerwca.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

 

/inf.: ZUS oddział w Krakowie/

Wróć do góry