Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” o planowanych naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje o zbliżającej się ku końcowi perspektywie finansowej 2014-2020.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”  przedstawiła Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na rok 2021.

Wszystkich Beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zachęcamy do zapoznanie się z Harmonogramem planowanych naborów wniosków  – załączonym poniżej.

W przypadku otrzymania przez Lokalną Grupę Działania dodatkowych środków z zewnątrz Harmonogramem planowanych naborów wniosków będzie na bieżąco aktualizowany.

Pliki do pobrania

Wróć do góry