Deklaracja dostępności
O mieście

Batalion WOT powstanie w Limanowej

Pięcioletnie starania Burmistrza Miasta Limanowa dotyczące utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej stały się faktem. Decyzję o utworzeniu w mieście batalionu WOT podpisał Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak podkreśla Burmistrz Limanowej Władysław Bieda jest to ogromna szansa dla miasta, na jego rozwój wizerunkowy, inwestycyjny oraz społeczny poprzez powstanie nowych miejsc pracy – Starania o utworzenie batalionu WOT rozpoczęliśmy przed pięcioma laty, upatrując w tym możliwość rozwoju dla naszego miasta i regionu. Jest to więc dla nas bardzo dobra wiadomość, która przyniesie miastu wiele korzyści. Z tego miejsca chciałbym skierować słowa podziękowania do senatora Jana Hamerskiego, dzięki któremu nasze kilkuletnie zabiegi o utworzenie batalionu zakończyły się powodzeniem.

Batalion lekkiej piechoty w Limanowej zlokalizowany będzie za halą sportową przy ul. Zygmunta Augusta. Działał on będzie w ramach istniejącej Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

W najbliższym czasie Miasto Limanowa podpisze stosowną umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na jej podstawie samorząd we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju wybuduje obiekt, który przekaże Wojskom Obrony Terytorialnej.

fot.: www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Wróć do góry