Deklaracja dostępności
O mieście

Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej – RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski

Tytuł: Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej

Cel: Zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla transportu samochodowego w mieście. Tworzenie warunków dla budowy sprawnego, przyjaznego dla podróżnych, ekologicznego i zintegrowanego systemu transportu miejskiego.

Charakterystyka projektu: Przedmiotem projektu jest budowa budynku dworca wraz z placem manewrowym węzła przesiadkowego (przed budynkiem dworca). Ponadto przedmiotem inwestycji jest również dostawa systemu informacji pasażerskiej (SIP), organizacja i zarządzanie ruchem, dostawa i montaż wiat przystankowych wraz w wyposażeniem – 28 szt., dostawa i montaż wyposażenia dla 3 parkingów „Park&Ride” dla 100 miejsc parkingowych łącznie oraz dostawa ekologicznych autobusów – 5 szt. wraz z wyposażeniem.

 

 

Galeria

Wróć do góry