Deklaracja dostępności
O mieście

Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość– kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego

Limanowa i Dolny Kubin posiadają wieloletnie i bogate doświadczenie we wzajemnej współpracy. Współpraca obu miast jest długotrwała i ugruntowana, ale do tej pory zupełnie nieodkryty i nieznany pozostał aspekt tradycji kulinarnej obu regionów, który łączy transgranicznych partnerów. Można zaobserwować wspólne inspiracje, przenikanie się tradycji, podobne sposoby przygotowywania potraw, podobne przyrządy kucharskie, wciąż żyją osoby znające te tradycje, ale nigdy nie zostało to zinwentaryzowane, ocalone i przekazane młodemu pokoleniu. Współpraca obu partnerów i ich zaangażowanie w inwentaryzację, gromadzenie i dokumentowanie tradycji kulinarnych, przepisów, przyrządów kucharskich po obu stronach granicy jest konieczne, aby wspólne tradycje kulinarne pielęgnować, zachować je i upowszechnić.


W projekcie zaplanowano różnorodne działania oraz formy ich realizacji. Projekt dzieli się na wiele zadań, jednym z nich będzie stworzenie elektronicznej, polsko-słowackiej bazy tradycyjnych przepisów kulinarnych. Ten nowoczesny e-produkt stanowi innowację w sposobie dokumentowania i promowania dziedzictwa kulinarnego oraz nowatorskie podejście do prezentowania tradycji i zachowywania jej dla kolejnych pokoleń. Umożliwia także dotarcie do bardzo szerokiego grona odbiorców korzystających z Internetu.

Ponadto zorganizowane zostaną polsko-słowackie warsztaty kulinarne z udziałem kół gospodyń, seniorów i młodzieży, podczas których będą udokumentowane tradycyjne sposoby wykonywania potraw regionalnych w formie fotografii, filmów, które następnie zamieszczone zostaną w internetowej bazie przepisów regionalnych. Efekty projektu zostaną także udostępnione w formie tradycyjnej publikacji dystrybuowanej po polskiej i słowackiej stronie.

Stare regionalne drewniane stragany (stoiska) poddane zostaną rekonstrukcji z zachowanych elementów i przywrócone do użytkowania, dzięki czemu uratowane elementy materialnego dziedzictwa kulturowego tych regionów. Odnowione stragany następnie wykorzystane będą m.in. podczas warsztatów kulinarnych oraz organizacji imprez plenerowych w Limanowej i Dolnym Kubinie z pokazami kulinarnymi, dystrybucją książek i promocją projektu, w czasie których mieszkańcy obu regionów oraz przybywający tu turyści zapoznają się z tradycją kulinarną, bardziej docenią to dziedzictwo kulturowe. Wydarzenia te wzbogacą atrakcyjność turystyczną pogranicza i zachęcą turystów do ponownych podróży do Limanowej i Dolnego Kubina w celu poznawania tradycji regionalnych. Efektem realizacji projektu po jego zakończeniu będzie m.in. rozbudowa internetowej bazy, współpraca kół gospodyń i seniorów, możliwość nauki wykonywania tradycyjnych potraw przez młodych ludzi, wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności podczas wspólnych spotkań i imprez, wykorzystywanie odnowionych regionalnych straganów do kolejnych przedsięwzięć dot. tradycji kulinarnych, co jeszcze bardziej wzmocni cel projektu i przyczyni się do zachowania i upowszechniania tradycji kulinarnych Limanowej i Dolnego Kubina.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

Wróć do góry