Deklaracja dostępności
O mieście

Budżet Miasta na 2021 rok przyjęty

Podczas XXXV Sesji Rady Miasta Limanowa w dniu 29 grudnia 2020 r. radni podjęli budżet Miasta Limanowa na 2021 rok. Wysokość budżetu utrzymała się na poziomie z poprzednich lat.

Dochody ogółem ustalono w wysokości około 106.283.542,00 zł, składają się na to dochody bieżące w kwocie około 86.646.066,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.637.476,00 zł, natomiast łączne wydatki planowane są na kwotę 98.535.790,00 zł (co daje nadwyżkę budżetową w wysokości około 7.747.752,00 zł) wydatki bieżące mają stanowić 78.104.378,00 zł.

Po zakończonym głosowaniu Burmistrz podziękował radnym za współpracę oraz za zaangażowanie wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, a w szczególności swojemu zastępcy Wacławowi Zoniowi, oraz skarbnik Irenie Gawlik.

Uchwalony budżet określi kierunki rozwoju Limanowej, a przyszły rok będzie dla władz miasta czasem wytężonej pracy, której celem jest dynamiczny rozwój i poprawa warunków życia mieszkańców.

Galeria

Wróć do góry