Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” on-line!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, 46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” uległ zmianie formuły. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się on-line. W dniach od 16 października do 16 listopada artyści będą nadsyłać do organizatorów nagrania swoich występów w kategorii: muzyka, grupa śpiewacza, gawędziarz, śpiewak, instrumentalista, mistrz i uczeń, które następnie zostaną poddane ocenie Komisji Konsultantów. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada.

Rok 2020 przyniósł nam wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Od marca walczymy z epidemią wirusa, który doprowadził do wstrzymania wielu działań – od edukacji, przez gospodarkę po kulturę. Niestety, właśnie kultura jest jedną z tych dziedzin życia, która ucierpiała najbardziej. Odwołane festiwale, koncerty, warsztaty i próby artystyczne to tylko kilka przykładów na to, że życie kulturalne stanęło w miejscu. Stopniowe odblokowywanie poszczególnych przestrzeni życia społecznego i gospodarczego sprawiło, że od lipca z nadzieją patrzyliśmy na drugą połowę roku i wierzyliśmy, że mimo wielu obostrzeń uda się zorganizować część zaplanowanych na ten rok wydarzeń.

Tak też trwały przygotowania do 46. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”. Organizatorzy podjęli mnóstwo starań, aby festiwal mógł odbyć się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, aby każdy uczestnik czuł się niezagrożony i aby umożliwić szeroki odbiór festiwalu wśród widzów. Niestety, pogarszająca się sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawiły, że Limanowski Dom Kultury podjął jedną z trudniejszych decyzji i przeniósł festiwal w całości do świata wirtualnego.

„Mając na względzie fakt, że nawet w najcięższych latach, kiedy nie tylko brak funduszy, ale i kryzys w szeroko pojętej kulturze ludowej nie doprowadziły do upadku i zaniechania organizacji festiwalu, postanowiliśmy, że również i w tym jakże ciężkim dla kultury roku, nie możemy pozwolić na to, aby największy festiwal w naszym regionie się nie odbył.” – podkreśla Magdalena Szczygieł-Smaga, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury. – „Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby przetrwać ten trudny czas i podtrzymać kulturę ludową, która jako niezwykle wrażliwa część kultury w ogóle, jest szczególnie podatna na zapomnienie. Bogactwo folklorystyczne naszego regionu zasługuje na to, aby o nie dbać i szerzyć nawet w najbardziej niesprzyjających do tego warunkach. Nasza decyzja podyktowana jest również troską o najstarszych uczestników „Słazy”, dla których wydarzenie to jest świętem i czymś szczególnym – to dzięki nim kultura ludowa wciąż jest żywa i jest możliwe jej przekazywanie młodszym pokoleniom. Dlatego też apelujemy do dzieci, wnuków i przyjaciół naszych najstarszych Słazowiczów, aby umożliwili im udział w festiwalu poprzez pomoc w nagraniu występu i wysłanie do nas karty razem z filmem.”

Z uwagi na specyfikę organizacji festiwalu on-line i po konsultacjach z Komisją Artystyczną organizatorzy podjęli jeszcze jedną ważną i trudną decyzję i zrezygnowali z kategorii Zespołu Regionalnego i Grupy Regionalnej. Jest to podyktowane nie tylko troską o bezpieczeństwo członków zespołów, dla których obecna sytuacja epidemiczna też w znacznym stopniu utrudnia organizowanie prób w większym gronie, ale także kwestią możliwości technicznych – ocena występów zespołów nagranych w różnej jakości wizualnej i dźwiękowej nie mogłaby być w żadnej mierze sprawiedliwa ani fachowa w odbiorze.

Uczestnicy do dnia 16 listopada 2020 r. mają przesyłać do siedziby organizatora nagrania swoich występów. Zasady przesyłania filmów znajdują się w regulaminie. Nagrania zostaną przedstawione Komisji Artystycznej powołanej przez Organizatora, która dokona oceny i przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 listopada 2020 r. i będzie transmitowane za pośrednictwem kanałów informacyjnych organizatora. Wszystkie nagrania artystów biorących udział w festiwalu będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Youtube Limanowskiego Domu Kultury.

Regulamin, karty zgłoszeń i lista laureatów z roku ubiegłego do pobrania na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/162/do-pobrania

46. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” uzyskał wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury.

Patronat Honorowy nad festiwalem objęli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa.

Festiwal wspierają: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” oraz wójtowie gmin powiatu limanowskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP SA Kraków. Radio RDN Nowy Sącz, Gazeta Krakowska, TV28, Limanowa.in

Organizatorzy zachęcają do śledzenia swoich kanałów informacyjnych, gdzie na bieżąco informują o wszystkich działaniach związanych z festiwalem.

Wróć do góry