Deklaracja dostępności
O mieście

Parkuj z głową

Miasto Limanowa dużym nakładem środków finansowych zrewitalizowało rynek. Rewitalizacja przyniosła również nowe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu pojazdów oraz pieszych.

Wjazd do rynku z każdej ze stron, podobnie jak przed rewitalizacją jest oznaczony znakiem „ruch okrężny”, który to determinuje zachowanie się uczestników ruchu kołowego do odpowiedniego korzystania z rynku, gdyż znak ten jest równoznaczny ze skrzyżowaniem ulic.

Zapewne wszystkim kierowcom znane są przepisy, które zabraniają zatrzymywania pojazdów na skrzyżowaniu oraz w odległości 10 metrów od skrzyżowania. Niestety wielu kierowców nie akceptuje obowiązujących przepisów i parkuje pojazdy według własnej wygody, co w znaczny sposób ogranicza bezpieczne korzystanie z miejsc przeznaczonych dla ruchu pieszych.

Zdarzają się przypadki, gdzie blokuje się nawet wejścia do sklepów, w myśl zasady „ważne by mi było wygodnie, a czy jest bezpiecznie niech się martwią inni”. Wjeżdżając zatem za znak „ruch okrężny”, musimy być świadomi o braku możliwości zaparkowania pojazdu poza miejscami wyznaczonymi, jak parking w południowej części rynku, czy wydzielone miejsca w części północnej przed domami towarowymi dla podmiotów uprawnionych.

Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego wiąże się z bezpieczeństwem, ale nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wybudowana infrastruktura musi na lata służyć społeczeństwu limanowskiemu, a zatem wszelkie formy parkowania pojazdów na chodnikach, płycie rynku wiąże się z jej niszczeniem.

Każdy człowiek żyjący w określonej społeczności, oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również poszanowania mienia powinien również mieć szacunek dla drugiego człowieka wynikający z zasad społecznego współżycia. Przepisy nie są w stanie regulować wszystkich sytuacji życiowych, dlatego apelujemy o wzajemną wyrozumiałość oraz poszanowanie dla wszystkich, którzy wraz z nami korzystają z odnowionego rynku.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników tak ruchu kołowego jak i pieszych, a także o stan techniczny zrewitalizowanych przestrzeni, służby odpowiedzialne za ład i porządek w mieście będą zobowiązane do stosowania właściwych środków dyscyplinujących wobec osób, które nie będą miały poszanowania dla prawa, a także mienia miejskiego.

Wróć do góry