Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Konkurs „Z Obiektywem przez Powiat”

Zapraszamy do udziału w kolejnej, czyli VIII edycji powiatowego konkursu „Z Obiektywem przez Powiat”. Hasło tegorocznej edycji zaczerpnięte jest z twórczości Władysława Orkana: „Jest świat, co zachwyt budzi”.

W tym roku konkurs po raz pierwszy będzie miał formę online. Ta forma z jednej strony z pewnością dotrze do większej liczby amatorów fotografii i będzie miała większy odbiór, z drugiej strony jest próbą dostosowania się do niepewnej rzeczywistości, gdzie większość wydarzeń kulturalnych organizowanych jest w formie online.

Kolejną innowacją wprowadzoną w tej edycji jest nowa kategoria: film krótkometrażowy. Prace można składać w kat.: Zdjęcia – PEJZAŻ I CZŁOWIEK oraz FILM KRÓTKOMETRAŻOWY.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Regulamin i karta zgłoszeniowa zamieszczone są na stronie internetowej limanowskiej biblioteki (www.mbp.limanowa.pl), Starostwa Powiatowego (www.powiat.limanowski.pl) oraz Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej (biblioteka.mszana-dolna.pl/). Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. na adres mailowy: konkursfotograficzny@mbp.limanowa.pl z dopiskiem Konkurs „Z Obiektywem przez Powiat”.

Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe, Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej i Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej. Patronat honorowy objął Starosta Limanowski.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 18 3372140 lub e-mailowo: konkursfotograficzny@mbp.limanowa.pl.

Wróć do góry