Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Stulecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II. LIMANOWA – PAMIĘTA. Jest złączona pamięcią, myślą i sercem z Papieżem Janem Pawłem II.

Jan Paweł II następca wielkich papieży ostatniego stulecia, stał się moralnym autorytetem i punktem odniesienia dla świata.

Limanowa jest związana z Ojcem Świętym przez wiele faktów. Jako arcybiskup krakowski w 1966 r. koronował Pietę limanowską, a później już jako papież w 1983 r. rekoronował Ją na Błoniach krakowskich.
Podniósł nasz Kościół –pomnik setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja do rangi Bazyliki. W liście z 3 maja 1991 r. napisał „łączę się duchowo z Diecezją Tarnowską i z miastem Limanowa. Życzę, aby to wielkie wydarzenie sprzed 200 lat było dla wszystkich okazją do refleksji i zachętą do szukania sprawiedliwych i mądrych rozwiązań…”

W imieniu Rady Miasta, władz i mieszkańców Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II Limanowa nadała jako Pierwszej Najznamienitszej Osobie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Limanowa. Miało to miejsce w 1997 r. podczas pielgrzymki w Zakopanem.

W 1999 r. Ojciec Święty  w drodze do Starego Sącza, zatrzymał się przed Bazyliką u stóp Limanowskiej Pani. Pobłogosławił miasto, mieszkańców i Milenijny Krzyż na Miejskiej Górze. W miejscu, gdzie się zatrzymał, wstawiono tablicę pamiątkową.

W 2003 roku – roku jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, społeczność Beskidu Wyspowego i Gorców, postanowiła uczcić Wielkiego Rodaka Turystę – Miłośnika Górskich Przestrzeni, wytyczeniem i oznaczeniem tablicami Papieskich Ścieżek, biegnących wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, którymi (jak udało się ustalić) rzeczywiście wędrował w przeszłości. Szlaki takie są również na Limanowszczyźnie.

Galeria

Wróć do góry