Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Boiska sportowe ORLIK znów otwarte

Od 11 maja 2020 r. otwarte zostają boiska sportowe ORLIK przy ul. Z. Augusta i ul. Reymonta. ???? boiska są czynne na specjalnych zasadach podyktowanych wytycznymi określonymi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 p.792), w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. ???? obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób, plus osoba prowadząca zajęcia ???? godziny otwarcia boisk ustalono na godziny od 15.00 20.00 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość otwarcia dla grup sportowych w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu z animatorami ???? w zajęciach na Orlikach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, po uprzednim wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem boisk zamieszczonym poniżej.

Regulamin boisk sportowych „ORLIK” w Limanowej na czas epidemii wirusa COVID-19

1)    Z uwagi na obowiązujący stan epidemii wirusa COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu będzie musiała uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy,
w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacje na temat w/w zaleceń i obostrzeń wynikających
z obowiązujących przepisów będą również publikowane na stronie projektu.
2)    Do unormowania się sytuacji epidemicznej obiekt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 15.00 do 20.00 Dopuszcza się zajęcia w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Animatorem (dotyczy klubów sportowych).
3)    Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób, plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy osób niezbędnych do jego obsługi.
4)     Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.
5)    W zajęciach mogą brać udział tylko osoby w pełni zdrowe, jeśli ktoś w ostatnim tygodniu źle się czuł musi odczekać 14 dni, aby dołączyć do zajęć, bądź jeśli ktoś z domowników był chory to dziecko z tego domu również musi odczekać 14 dni, aby mogło wrócić do zajęć.
6)    Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
7)    Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt .
8)    Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni
i węzła sanitarnego (poza toaletą), dlatego należy przychodzić w strojach treningowych. Rzeczy osobiste będzie można pozostawić w każdym narożniku boiska jak również za bramkami.
9)    Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
10)    Animator zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających. W tym czasie nastąpi dezynfekcja sprzętu i toalety.
11)    Animator zobowiązany jest do pomiaru temperatury ciała każdego uczestnika zajęć.
12)    Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
13)    Grupy nie przestrzegające ustawowej liczby uczestników decyzją Animatora Orlika będą usuwane  z obiektu.
14)    W przypadku nie dostosowania się do wymogów ustawy, Animator obiektu zobowiązany będzie do powiadomienia odpowiednich organów (Policja, Straż Miejska), decyzją których nałożony zostanie mandat na łamiących przepisy.
15)    Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
16)    Każdy użytkownik Orlika zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, dotyczące  stanu zdrowia oraz zapoznania się z regulaminem funkcjonowania boiska sportowego ORLIK w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z epidemią COVID-19. Druk dostępny u Animatora. Za dzieci poniżej 13 roku życia oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Galeria

Wróć do góry