Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Akrobatyka Pana Becka

Stąpanie po cienkiej linie dyplomacji było i jest sztuką niezwykle ryzykowną. Oceny Józefa Becka w tej dziedzinie nigdy nie były jednoznaczne. Interesującą charakterystykę osobowości Józefa Becka, jako ministra spraw zagranicznych, przedstawił w swoim szkicu Eugeniusz Kwiatkowski – wicepremier rządu w latach 1935-1939:


„(…) miejsce bardziej samodzielnego, ostrożnego i wytrawnego Augusta Zaleskiego zajmuje w dniu 2 listopada 1932 pułkownik Józef Beck. Dotychczasowa 14 – letnia praktyka nie zdołała jednak wykrystalizować w nim jednorodnej, zdefiniowanej psychicznie indywidualności. Równorzędnie egzystowały tu dwie odmienne, często sprzeczne i przeciwstawiające się osobowości: z jednej strony wybitnego, zrównoważonego i nieprzeciętnie utalentowanego męża stanu, a z drugiej zadzierzystego, a z czasem ryzykanckiego a naiwnego politycznie i zarozumiałego pułkownika, pragnącego dowodzić współpracownikami cywilnymi. Gdy już pełnił funkcje samodzielnego, a później nawet niekontrolowanego szefa polskiej polityki zagranicznej, zawsze rodziła się obawa, by nie wystąpił na scenie drugi zamiast pierwszego, pułkownik zamiast przezornego i wytrawnego ministra. Jeden tylko – stosunkowo krótki – okres działalności Becka był całkowicie wolny od ulegania iluzjom politycznym, od wytwarzania niepotrzebnych zadrażnień, od zgubnych snów o mocarstwowej Polsce; były to dwa lata, w ciągu których zasadniczymi sprawami zewnętrzno-politycznymi odrodzonej Polski sterował Józef Piłsudski, za pośrednictwem Józefa Becka. Po śmierci wielkiego Marszałka to rozdwojenie osobowości Becka stawało się z każdym rokiem coraz bardziej wyraźne i niepokojące”.


Z kolei Robert Vansittarta obserwując ministra stwierdzał: „Akrobatyka może być polityką tymczasową. Uprawianie jej przez dłuższy czas graniczy z cudem. Beck był przekonany, że potrafi czynić cuda”.  

Muzealnicy wypływając na burzliwie wody historii dyplomacji zapraszają do wirtualnego spaceru po jedynej w Polsce wystawie stałej poświęconej postaci ministra spraw zagranicznych II RP Józefa Becka, znajdującej się w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej od 2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=eIRoLVvTFTY

Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu facebook już w najbliższy wtorek!


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Wróć do góry