Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych

Obraz przedstawia literę "i" w okręgu, na niebieskim tle

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych,


informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Mieście Limanowa w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 r. należy przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. do 12:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@miasto.limanowa.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa

Oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń. Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerem telefonu: 18 33-72-054 wew. 143 lub 145 lub telefon komórkowy 502 503 189.

Poniżej umieszczamy wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Pliki do pobrania

Wróć do góry