Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/3 obr 7 m. Limanowa o pow. 21 m2

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/3 obr 7 m. Limanowa o pow. 21 m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry