Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Uczniowie limanowskich szkół „Jeżdżą z głową”

Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego, udzielona została pomoc finansowa gminom z terenu Małopolski, które wyraziły chęć udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”, na przeprowadzenie w 2020 r. nauki jazdy na nartach/snowboardzie dla uczniów szkół podstawowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.


Projekt zakłada przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności narciarskich i poprawienie kondycji fizycznej. Ponadto realizacja projektu „Jeżdżę z głową” wpłynie na wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich.

Po raz kolejny, do projektu przystąpiło Miasto Limanowa. Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Miasto Limanowa otrzymało pomoc finansową w wysokości 52.200,00 zł., a planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 134.545,00 zł.

Uczniowie rozpoczęli naukę jazdy na nartach 27 stycznia 2020 r., a zakończenie planowane jest na 19 lutego 2020 r. W projekcie bierze udział łącznie 222 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Limanowej. Uczniowie zostali podzieleni na 20 grup. Kurs nauki jazdy na nartach dla każdej grupy obejmuje 8 wyjazdów na stok po 2 godziny zajęć na stoku. Nad każdą grupą sprawują opiekę nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach.

Każdy uczeń ma zapewniony sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, gogle oraz kask), a zajęcia na stoku prowadzą wykwalifikowani instruktorzy nauki jazdy na nartach. Projekt realizowany jest na Stacji Narciarskiej Limanowa-SKI,, Mordarka 556, 34-600 Limanowa.

Galeria

Wróć do góry