Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu biurowego ul. Z. Augusta 35 w Limanowej

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 03.02.2020 roku do dnia 24.02.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy pomieszczenia ul. Z. Augusta 35 w Limanowej o pow. 17,26 m2 oddanie w najem następuje na rzecz Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry