Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dobra – forsowna industrializacja, przymusowa parcelacja?

28 lutego 2020 (piątek) Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zaprasza na kolejny wykład z cyklu „W Ogrodach Klio”: „Wieś galicyjska w dobie kapitalizmu i pary – wybrane aspekty z XIX-wiecznej historii Dobrej”, który wygłosi mgr Adrian Cieślik.


Zapoczątkowana w XVIII-wiecznej Anglii rewolucja przemysłowa wywołała wieloaspektowe zmiany w każdej dziedzinie życia społecznego. Przyśpieszona dekompozycja tradycyjnych struktur stanowych, spowodowana między innymi gwałtownymi falami rozwijającego się kapitalizmu, objęła także w XIX wieku obszary Galicji – peryferyjnego obszaru wielonarodowej monarchii Habsburgów. Wieś Dobra położona w centrum Beskidu Wyspowego podlegała tym procesom z intensywnością analogiczną do sąsiednich miejscowości, poprzez z jednej strony ograniczoną industrializację inicjowaną przez miejscową szlachtę, z drugiej natomiast emancypację warstwy chłopskiej w wyniku regulacji ogólnoustrojowych, skutkującą w efekcie zmianą tradycyjnych form gospodarczych. Ciekawym aspektem badawczym jest w tym kontekście recepcja zachodzących przemian przez ogół społeczności Dobrej, na tle występujących w tym stuleciu klęsk elementarnych: epidemii, zaburzeń społecznych (rabacja galicyjska) oraz nieurodzajów.

mgr Adrian Cieślik – historyk, archiwista, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pracownik Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Tematyka dysertacji doktorskiej: Kancelaria urzędu prowincjała prowincji galicyjskiej dominikanów. Zainteresowania naukowe: historia Galicji, dzieje Zakonu Dominikanów, archiwistyka. Zainteresowania prywatne: etnografia i kultura oraz historia regionalna Dobrej i okolicy.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Wróć do góry