Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dobiegł końca projekt „Jeżdżę z głową” 2020

W roku 2020 Miasto Limanowa już po raz ósmy realizowało projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Miasto Limanowa otrzymało pomoc finansową w wysokości 52.200,00 zł.


Kursy nauki jazdy na nartach w ramach projektu „Jeżdżę z głową”  realizowane były w okresie od 27 stycznia do 19 lutego 2020 r. na Stacji Narciarskiej Limanowa – SKI Mordarka 556. W projekcie wzięło udział łącznie 222 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i 4 i Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Limanowej. Łącznie zorganizowano 20 grup szkoleniowych. Każdy kurs obejmował 16 godzin zajęć nauki jazdy na nartach tj:  8 wyjazdów na stok – po dwie godziny nauki jazdy na nartach podczas każdego wyjazdu. Przy realizacji projektu zatrudnionych było na umowę – zlecenie 20 nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli zapewniony transport na stok oraz każdy uczeń miał wypożyczony sprzęt tj. narty, buty, kijki, kaski. Naukę jazdy na nartach prowadzili wykwalifikowani instruktorzy zatrudnieni w szkółce narciarskiej SACORP Polska „Limanowa – SKI” Sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy.

Dzięki realizacji projektu „Jeżdżę z głową” kolejna grupa uczniów szkół podstawowych zdobyła podstawowe umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach oraz nawyk jazdy w kasku. Zakładanym rezultatem realizacji projektu była również poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz zachęcenie dzieci do aktywnego, bezpiecznego i rozważnego spędzania czasu wolnego. Planowane rezultaty zostały osiągnięte, dzieci biorące udział w projekcie opanowały jazdę na nartach, nauczyły się zasad bezpieczeństwa na stoku, nabyły nawyku jazdy w kasku. Dzieci były zadowolone, świetnie spędzały czas na stoku ucząc się i bawiąc jednocześnie.

Realizacja programu przyczyniła się do promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania sportu i rekreacji.

Galeria

Wróć do góry