Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2019 r.

Dotyczy oddania w dalszą dzierżawę części działki 63/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 18m2 z przeznaczeniem pod obiekt gospodarczy

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2019 roku do dnia 28.10.2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63/1 obr 5 m. Limanowa o pow. 18 m2 z przeznaczeniem pod obiekt gospodarczy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry