Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenie na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Limanowa oraz Zarządu Powiatowego Koła Kombatantów RP i BWP w Limanowej.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.12.2018 roku do dnia 27.12.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku ul. Spacerowej 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenie następuje na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Limanowa oraz Zarządu Powiatowego Koła Kombatantów RP i BWP w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry