Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie z 10.07.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.07.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2018 roku do dnia 02.08.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 917 obr 7 m. Limanowa o pow. 120 m2 stanowiącej polepszenie zagospodarowania działki 863 obr 7. m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz właścicieli działki 863 obr 7 m. Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry