Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa pod uprawy rolne. Oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 20.06.2018 roku do dnia 11.07.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki ewidencyjnej 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 132 m2 pod uprawy rolne, oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

Wróć do góry