Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.04.2018 r. dotyczy użyczenia terenu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.04.2018 roku do dnia 26.04.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy części działki 374/1 obr 7 m. Limanowa oraz części działki 47 obr 5 m. Limanowa o łącznej pow. 332 m2 pod lokalizację placów zabaw. Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry