Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dot. dz. 922/1, 741/1 obr 7 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 22.02.2018 roku do dnia 15.03.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wywieszenie dotyczy 922/1, 741/1 obr 7 m. Limanowa o pow. łącznej powierzchni 63 m2. Sprzedaż na rzecz właścicieli działki 785 obr 7 m. Limanowa.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościamia przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry