Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2018 roku. Dotycz przeznaczenia do najmu pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.01.2018 roku do dnia 25.01.2018 roku został wywieszony wykaz.

Wywieszenie dotyczy części pomieszczenia magazynowego o powierzchni 1 m2 zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry