Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy 3 lokali mieszkalnych w budynku ul. Br. Czecha 6a w Limanowej. Sprzedaż na rzecz najemców.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.12.2017 roku do dnia 05.01.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wywieszenie dotyczy trzech lokali mieszkalnych w budynku ul. Bronisława Czecha 6a w Limanowej, sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Wróć do góry