Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu magazynowego T-1.02 na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu magazynowego nr T-1.02 zlokalizowanego na poziomie -1 na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.08.2017 roku do dnia 20.09.2017 roku został wywieszony wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy lokalu magazynowego T-1.02 o pow. 43,86 m2 o powierzchni 43,86m2 położonego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej.


Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry