Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.03.2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

I N F O R M A C J A – Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 05.04.2017 roku do dnia 27.04.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I N F O R M A C J A – Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od daty 05.04.2017 roku do dnia 27.04.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Wywieszenie dotyczy działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieurchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry