Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

Nowe szlaki turystyczne VELO Limanowski promowane są w Krakowie i Warszawie

Trwa kampania promująca nowopowstałe szlaki turystyczne VELO powiatu limanowskiego. Na 40 citylightach zlokalizowanych na ulicach Warszawy i Krakowa, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, przez okres dwóch tygodni prowadzona jest promocja nowych tras VELO Limanowski – będących efektem  realizacji projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Kampania reklamowa to pomysł, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców i zaprezentować ofertę turystyczną przed sezonem wakacyjnym mieszkańcom większych aglomeracji. Promowane są działania, będące efektem wspólnej realizacji projektu przez samorządy – Gminy Słopnice, Gminy Kamienica, Miasta Limanowa i Gminy Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego – jest 24,55 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych oraz 16,33 km odnowionych  istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie. W ramach projektu powstała również infrastruktura turystyczna miejsca postojowe.

W Mieście Limanowa na dł. 2,86 km wytyczona została ścieżka pieszo-rowerowa, mająca swój początek przy cmentarzu wojennym na Jabłońcu, a koniec – w okolicy potoku Jabłonieckiego. W ciągu odcinka ścieżki o dł. 1,3 km w rewitalizowanym Parku Miejskim w poprzek Potoku Jabłonieckiego wykonano dwa mosty, wzdłuż ścieżki postawiono  dwie altany sensoryczne, a przy ul. Z.Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem socjalnym.

 

Projekt jest promowany jest też poprzez wydane mapy turystyczne ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodniki turystyczne. Powstał także portal informacyjny www.velolimanowski.pl

oraz aplikacja na system Android https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Galeria

Wróć do góry