Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

Spacery i wycieczki

SZLAKIEM DWÓCH KRZYŻY

Wersja 1. Trasa spacerowa

Wiedzie ona od limanowskiego Dworu Marsów do rynku, a stamtąd ulicami: Matki Boskiej Bolesnej, Polną, Kasprowicza do starego kamieniołomu. Dalej trawersem pod szczyt Łysej Góry i częściowo ulicą Leśną na Górę Miejską (716 m n.p.m.) do nowego krzyża. Od krzyża schodzimy na ul. Słoneczną i dalej ul. Józefa Piłsudskiego ku rynkowi i Dworowi Marsów, spod którego wyruszyliśmy. Czas przejścia tego szlaku spacerowego wynosi około 4 godzin.
Na tym szlaku spotkamy jesienią kwitnące wrzosy. Z wielu miejsc na trasie można podziwiać wspaniałe panoramy. Najszersza z nich roztacza się z tarasu widokowego nowego krzyża. Obejmuje ona nie tylko szczyty Beskidu Wyspowego, ale również Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Pieniny i Tatry.

Warto zobaczyć:
– Dwór Marsów – pochodzący z XVIII-XIXw., siedziba Muzeum ZiemiLimanowskiej,
– bazylikę, kościół – pomnik Konstytucji 3 Maja,
– pomnik Nieznanego Żołnierza postawiony w stulecie powstania listopadowego,
– oznaczony stosowną tablicą dom, w którym w grudniu 1914r. nocował Józef Piłsudski,
– Kaplicę Łaski – pierwotne miejsce kultu słynącej łaskami Piety,
– resztki dworu i parku podworskiego Sitowskich i Gibasów przy ul.Polnej,
– stary kamieniołom, z którego brano kamień na budowę limanowskiego kościoła,
– „Kościelisko” i „Karczmisko” – legendarne miejsca początków Limanowej (ul. Leśna),
– Miejską Górę (716 m n.p.m.), Krzyż Jubileuszowy o wysokości 37 m upamiętniający 2000 lat Chrześcijaństwa,
– „Bekówkę”, dom na rogu ul. Słonecznej i Piłsudskiego, w którym w latach 1899-1918 mieszkała rodzina Becków. Tutaj wychowywał się Józef Beck junior – późniejszy Minister Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej.

Wersja 2. Szlak turystyczny – kolor żółty
Szlak tworzy pętlę rozpoczynającą się przy dawnym ośrodku wypoczynkowym pod Łysą Górą (ok. 560 m n.p.m.) Stąd prowadzi obok nieczynnego kamieniołomu (miejsce na ognisko) do starego krzyża (ok. 730 m n.p.m.) i dalej na Łysą Górę (782 m n.p.m.). Następnie stromo w dół do ul. Leśnej, na Miejską Górę (716 m n.p.m.) do nowego krzyża i dalej do dawnego ośrodka wypoczynkowego. Dojście do szlaku ul. Leśną lub ul. Polną.
Na przejście pętli trzeba przeznaczyć około 2 godziny. Szlak jest dość trudny. Miejsca widokowe znajdują się przy nowym krzyżu oraz fragmentaryczne spod starego krzyża, a także przy górnej części ośrodka wypoczynkowego. Szlak ten poprzez Łysą Górę łączy miejsce, gdzie od stuleci stoi stary krzyż z Miejską Górą, na której nasze pokolenie postawiło Krzyż 2000 lat Chrześcijaństwa.

Warto zobaczyć:
– ośrodek wypoczynkowy, w którego pobliżu znajduje się najlepiej przygotowane miejsce na ognisko,
– polankę pod Łysą Górą, na której od stuleci stoi krzyż (stary krzyż) ok. 730 m n.p.m.,
– Łysą Górę – szczyt (782 m n.p.m.) oraz znajdującą się w pobliżu górną stację wyciągu narciarskiego,
– przy ul. Leśnej: „Kościelisko” i „Karczmisko” (patrz wyżej),
– Miejską Górę (716 m n.p.m.) – nowy krzyż 2000 lat Chrześcijaństwa.


NA PAPROĆ

Szlak turystyczny – kolor zielony
Wędrówkę rozpoczynamy przy limanowskim dworze Marsów i kierując się znakami zielonymi, poprzez Lipowe i Sowliny docieramy na górę Paproć (645 m m.n.p.), a stamtąd schodzimy do Tymbarku i powracamy do Limanowej (w drodze powrotnej można skorzystać z lokalnej komunikacji). Czas przejścia – ok. 4-5 godzin. Szlak bardzo ciekawy z uwagi na szerokie panoramy na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny, Tatry i Pogórze.

Warto zobaczyć:
– przy ul. Grunwaldzkiej – Krzyż-pomnik z 1910 roku postawiony dla uczczenia 500-rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
– na górze Paproć (645 m n.p.m.) – kaplicę i krzyż (20 metrów wysokości). Jedno z wielu miejsc widokowych na tym szlaku.

PRZEZ PASIERBIEC I KAMIONNĄ

Szlak turystyczny – kolor żółty – od Kamionnej niebieski.
Na trasę tę wyruszamy ze stacji PKP w Łososinie Górnej, gdzie bez trudu można dotrzeć środkami miejscowej komunikacji. Z Łososiny szlak prowadzi do malowniczo położonej wsi Pasierbiec, znanej ze znajdującego się tam sanktuarium Maryjnego i dalej na górę Kamionna (802 m n.p.m.) i przełęcz Widoma (535 m n.p.m.). Można skrócić trasę, powracając do Limanowej z Kamionnej lub Pasierbca. Czas przejścia trasy w jej pełnej wersji wynosi około 4 godzin.

Warto zobaczyć:
– Łososina Górna – drewniany kościół z 1496r. oraz w parku podworskim pomnik Legionistów J. Piłsudskiego,a w nim urny z ziemią z Katynia, cmentarza Orląt we Lwowie i Monte Cassino,
– Pasierbiec – kaplicę z początku XIX w. i cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Nowy kościół MB Pasierbieckiej z przepięknym założeniem ogrodowym oraz wspaniałą Drogą Krzyżową i Dróżkami Maryjnymi. Projektantem Drogi Krzyżowej jest prof. Wincenty Kućma,a Dróżki Maryjne wykonał Józef Twaróg.
– Kamionna (802 m n.p.m.) – rezerwat przyrody „Kamionna”,
– Przełęcz Widoma (535 m. n.p.m.) – panoramy Tatr, Beskidów i Pogórza.

DO PISARZOWEJ

Szlak turystyczny – kolor niebieski – od Sałasza – zielony
Szlak rozpoczyna się przy Dworze Marsów w Limanowej i prowadzi na szczyt góry Sałasz (909), a stamtąd schodzi do pobliskiej wsi Pisarzowa. Piękna trasa prowadząca przez bukowe lasy, a w dolnych partiach przez lasy mieszane. Czas przejścia – około 5 godzin.

W Pisarzowej warto zobaczyć:
– drewniany kościół z początku XVIII w. Wewnątrz wyposażenie z wieku XVII i XVIII.
– pomnik poległych w czasie I wojny światowej,
– Izbę Regionalną dokumentującą miejscowy folklor.

ŚLADAMI WIELKIEJ BITWY

Szlak turystyczny – kolor niebieski
Szlak rozpoczyna się w Limanowej przy Dworze Marsów i wiedzie na wzgórze Jabłoniec (642 m n.p.m.). Stamtąd prowadzi na Golców (752 m n.p.m.) i przełęcz między Ostrą a Cichoniem (800 m n.p.m.). Czas przejścia całej trasy około 5-6 godzin. Wędrówkę można jednak skrócić, powracając do Limanowej z Jabłońca lub Golcowa.

Warto zobaczyć:
– Jabłoniec – miejsce najważniejszej bitwy 1914 roku i monumentalne założenie cmentarza z kaplicą – mauzoleum i pomnikami,
– Golców – mały cmentarz z I wojny światowej.

PRZEZ ŁYŻKĘ DO PRZYSZOWEJ

Szlak turystyczny – kolor zielony – od Łyżki czarny
Początek trasy w Limanowej przy Dworze Marsów. Dalej prowadzi ona przez Jabłoniec (642 m n.p.m.), Kuklacz, do pobliskiej wsi Siekierczyna. Stamtąd wspina się na Łyżkę (803 m n.p.m.) i schodzi do miejscowości Przyszowa. Jest to szlak historyczny i przyrodniczy. Czas przejścia – ok. 5 – 6 godzin.

Warto zobaczyć:
– Limanowa – jak wyżej,
– Jabłoniec – jak wyżej,
– Siekierczyna – miejsce pochodzenia rodziców Józefa kardynała Króla z Filadelfii,
– Łyżka – (803 m n.p.m.) – resztki grodu i zameczku Wierzbiętów, od zarania naszej państwowości właścicieli tej ziemi, założycieli Przyszowej,
– Przyszowa – murowany dwór Wierzbiętów i Żuk-Skarszewskich XVI wiek.
– Przyszowa – kościół neogotycki, a w nim gotycką rzeźbę Matki Boskiej z dzieciątkiem z końca XIV w. Wiersz o niej, zatytułowany „Madonna z Przyszowej” napisał znany poeta Jerzy Harasymowicz. Godny obejrzenia jest także słynący łaskami obraz „Przemienienia Pańskiego”, prawdopodobnie z XVII w.

oprac. Kazimierz Sowa

Wróć do góry