Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

Wycieczki półdniowe

TRASA I

Na Jabłoniec (624 m) – wzgórze zamykające panoramę miasta Limanowa od strony pd.-wsch. Sprzed Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej (park) za znakami niebieskimi, spacerowym krokiem ok. 45 min. Ze zboczy malownicze widoki na położoną w dole Limanową, Pasmo Łososińskie i dolinę .Z drogi grzbietowej rozległa panorama na najwyższe partie Beskidu Wyspowego z Mogielnicą (1171 m); ku pd. Widok na Pasmo Jeżowej Wody (888 m).
Na stokach Jabłońca znajduje się największy w okolicach Limanowej cmentarz żołnierski z Bitwy pod Limanową, stoczonej w grudniu 1914 r.

TRASA II

Na Łysą Górę (785 m). Szlak turystyczny oznakowany kolorem niebieskim wyprowadza z centrum miasta Limanowa ul. Leśną, którą pnąc się powoli ku górze, dochodzimy do skraju Lasu Miejskiego. Z drogi piękne i rozległe widoki na kotlinkę limanowską, dalej – ku pd. Na pierwszym planie otaczające tę kotlinkę wzgórza ((Jabłoniec (624 m), Lipowe (527 m), drugi plan tworzą szczyty Beskidu Wyspowego: Łyżka (807 m), Jeżowa Woda (888 m), Ostra (928 m), Cichoń (929 m), Mogielnica (1171 m), rozległy Łopień (951 m), Śnieżnica (1006 m). Od pn.-zach. panoramę zamykają wyniosłości Paproci (645 m) i Kostrzy (730 m). Na planie trzecim, od zach. Gorce, dalej Pieniny, ku wsch. Rozległy garb Beskidu Sądeckiego z Prehybą (1175 m) i Radziejowa (1262 m). Przy dobrej pogodzie dostrzeżemy również bielącą się koronę Tatr.
Tuż pod lasem pięknie usytuowane ośrodki campingowe.

TRASA III

Na Lipowe (570 m) – wzgórze górujące nad centrum miasta Limanowa od strony pn.-zach. Z rynku ul. Józefa Marka, dalej przez most na Potoku Starowiejskjm i ul. Grunwaldzką. Piękne widoki na położoną w dole Limanową – zwłaszcza na zabudowania Sanktuarium MB Bolesnej z Bazyliką na pierwszym planie. Podchodząc ciągle ku górze spostrzegamy, iż panorama się coraz bardziej rozszerza, obejmując wsch. I pd. Partie Beskidu Wyspowego (Jabłoniec – 642 m; Golców – 752 m), Pasmo: Jeżowa Woda – 888 m – Ostra – 928 m, Cichoń – 929 m),by później odsłonić gniazdo Mogielnicy (1170 m). Na szczycie wzgórza przekaźnik TV i resztki dawnego limanowskiego folwarku plebańskiego. Czas przejścia ok. 30-45 min., powrót 30 min.

TRASA IV

Na górę Paproć (645 m) – niewielki, ale widowiskowy szczyt (szczególnie jego stoki pd.), wyrastający „wyspowo” pomiędzy Limanową a Tymbarkiem. Nosi on również drugą, lokalną nazwę „Koszarska Góra”, co jest nawiązaniem do położonej u jego pn. stoków niewielkiej miejscowości Koszary, oraz kultywowanego tu niegdyś koszarowego wypasu owiec.

TRASA V

Na górę Golców (756 m) – widokowy szczyt, samotnie stojący na pd. od Limanowej. Doskonały punkt docelowy łatwych, efektownych wycieczek dla młodzieży szkolnej i kolonijnej. Ze wsch. zboczy szerokie panoramy na Pasmo Łososińskie, wsch. partie Beskidu Wyspowego i Beskid Sądecki. Szczególnie efektowna panorama położonej w dole Limanowej. W drodze cmentarz wojenny z 1914 r.

TRASA VI

Do Pasierbca – wsi malowniczo położonej na pd. stokach Kamionnej (805 m) i Pasierbieckiej Góry (769 m). Z centrum Limanowej autobusem PKS lub Minibusem do Łososiny Górnej. Z Łososiny przez most na rzece o tej samej nazwie, szosą w kierunku pn. Droga, którą idziemy, wije się malowniczymi serpentynami, mijamy kamieniołom piaskowca. Po ok. 45 min. Osiągamy widokowy grzbiet, skąd rozciąga się malownicza panorama na obniżenie limanowskie, Pasmo Łososińskie i dalsze szczyty Beskidu Wyspowego.

Wróć do góry