Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

Strona internetowa oraz aplikacja promuje trasy Velo Limanowski

Miasto Limanowa wspólnie z gminami Kamienica, Słopnice Limanowa oraz Powiatem Limanowskim jest realizatorem projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. W ramach projektu powstało ponad 23 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych oraz odnowiono istniejące szlaki poprzez ich oznakowanie na odcinku ponad 16 km. Nowy szlak nazwano Velo Limanowski, gdyż jego trasy zapewniają połączenie z Velo Dunajec, a inicjatywa samorządów ma teraz przekładnię w wirtualnym świecie – dostępna jest specjalna strona www oraz aplikacja, poświęcona wspólnemu przedsięwzięciu.

Projekt związany z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych realizowany jest przez samorządy od 2017 roku. W ramach przedsięwzięcia powstały  m.in. miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi wyposażone w altany /wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne/. Na terenie Miasta Limanowa na dł. 2,86 km wytyczona została ścieżka pieszo-rowerowa, która ma swój początek przy cmentarzu wojennym na Jabłońcu , a koniec – w okolicy potoku Jabłonieckiego. W  ciągu odcinka ścieżki o dł. 1,3 km w rewitalizowanym parku miejskim w poprzek potoku Jabłonieckiego wykonano dwa mosty, wzdłuż ścieżki postawiono dwie altany sensoryczne, a przy ul. Z. Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem socjalnym.

Z końcem ub. roku wydane zostały mapy turystyczne i przewodniki po powstałej nowej infrastrukturze, a teraz inicjatywa promowana jest w internecie – za pośrednictwem portalu turystycznego www.velolimanowski.pl oraz aplikacji na system Android, którą pobrać można bezpłatnie ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US

Strona oraz aplikacja kieruje do miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym, zachęca do odwiedzenia ciekawych miejsc na terenach gmin realizujących projekt, w tym miasta Limanowa, zaprasza do wędrówek wytyczonym szlakiem pieszym oraz skorzystania ze ścieżek rowerowych. Na stronie Velo Limanowski znaleźć można też praktyczne informacje dot. m.in. bazy noclegowej, gastronomicznej oraz opieki medycznej.

Projekt realizowany jest przez samorządy ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Wróć do góry