Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Trwa konkurs „Rolnicy siłą „Solidarności” 1980/81”

Plakat informujący o konkursie "Rolnicy siłą "Solidarności" 1980/81"

40 lat temu, 12 maja 1981 roku została zarejestrowana chłopska organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W roku jubileuszu, Powiat Limanowski zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w konkursie plastyczno-literacko-muzycznym pt. ,,Rolnicy siłą ,,Solidarności” 1980/81” związanego z historią tego wielkiego Solidarnościowego Zrywu.

Organizatorem konkursu jest Powiat Limanowski, a współorganizatorami Miasto Limanowa, Gmina Limanowa oraz NSZZ RI Solidarność. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Katarzyna Saks – Dyrektor Narodowego Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny objęli: Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz, Portal limanowa.in, Telewizja Internetowa TV28.

Konkurs ma charakter otwarty, indywidualny, skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego; z podziałem na trzy kategorie tematyczne prac: plastyczna,  literacka, muzyczna oraz w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs ma na celu:

  1. Popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z 40-leciem powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
  2. Budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej,
  3. Kształtowanie świadomości postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
  4. Pobudzenie aktywności twórczej i samokształcenia uczniów,
  5. Podkreślenie roli rolnika i polskiej wsi w życiu każdego obywatela,
  6. Zainteresowanie młodego pokolenia problemami wsi,
  7. Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o funkcji i roli związków zawodowych,
  8. Poznanie wpływu działalności osób zasłużonych na współczesną historię Polski,
  9. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, muzycznej i literackiej.

Prace plastyczne oraz literackie należy złożyć w dniach 22-24 listopada br. w pokojach: nr. 230, II piętro budynek B Starostwa Powiatowego w Limanowej (prace plastyczne),  nr. 234, II piętro budynek B Starostwa Powiatowego w Limanowej (prace literackie). Prace muzyczną należy zgłosić do dnia 15 listopada (7.30-15.30) w pokoju nr. 344, III piętro budynek A Starostwa Powiatowego w Limanowej. w postaci prawidłowo wypełnionej metryczki.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii tematycznej i wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zwycięzcy konkursu laptopy.

 

Wróć do góry