Deklaracja dostępności

Pomoc dla Ukrainy

Formularz zgłoszenia mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

  Zgłaszający

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Nr telefonu

  Adres lokalu

  Warunki lokalowe (np. liczba pokoi, wyposażenie)

  Wróć do góry