Deklaracja dostępności
Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ,,Kalejdoskop słowa i obrazu z artystami Ziemi Limanowskiej”

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu ,,Kalejdoskop słowa i obrazu z artystami Ziemi Limanowskiej”.

Ziemia limanowska to bogaty skarbiec twórczości artystycznej oraz literackiej. Zwyczaje, legendy, muzyka oraz inne elementy folkloru, to korzenie z których wyrastają kolejne pokolenia. Realizując nasze zadanie chcielibyśmy sięgnąć do tego bogactwa i zwrócić szczególną uwagę na twórczość literacką, zwłaszcza tą pisaną gwarą z naszego regionu. Gwara to język naszych przodków, będący bogactwem mowy ojczystej. Posługiwanie się językiem gwary zanika, jest to więc okazja do jej przypomnienia.
Projekt adresowany będzie do wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Realizacja tego zadania przyczyni się do wzmocnienia tożsamości kulturowej uczestników, integracji rodzinnej oraz wzbudzi zainteresowanie folklorem, gwarą ludową i literaturą zwłaszcza u młodego pokolenia odbiorców.

Honorowy Patronat nad zadaniem objął: Władysław Bieda – Burmistrza Miasta Limanowa.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu: PROMOCJA CZYTELNICTWA 2023.
Całościowy koszt Projektu wynosi 17 675 zł.
Dotacja z MKiDN – 14 140 zł
Patronat medialny:
Radio RDN Małopolska
TV28

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w projekcie!

Wróć do góry