Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 15 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 289/7 obr 5 położonej przy ul. Wąskiej w Limanowej o powierzchni 0,0039 ha, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00052990/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 45 000,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostały wpłacone 2 wadia w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono dwóch oferentów. Na przetarg stawiło się dwóch oferentów.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 289/7 obr 5 m. Limanowa wyniosła 186 000,00 złotych a nabywcą został Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 23.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry