Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Miastem Limanowa a osobami fizycznymi

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.11.2022 roku do dnia 28.11.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Miastem Limanowa a osobami fizycznymi. Zamiana dotyczy działki 730/3 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa na działki 731/1, 731/2 stanowiące własność osób fizycznych oraz działki 730/1 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa na działki 728/1, 729/1 stanowiące własność osoby fizycznej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry