Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r Dz. U. poz. 1899 ze zmianami./ Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność miasta Limanowa przeznaczona została do dzierżawy następująca nieruchomości położone w Limanowej w obr. 3 m. Limanowa.

Oznaczenie nieruchomość Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy
Część działki ewid. nr 1/2 obr 3 m. Limanowa o pow. 30 arów NS1L/00036549/8 Część działki przeznaczona do dzierżawy zlokalizowana jest w pobliżu ul. Michała Dudka w Limanowej na granicy z Gminą Limanowa. Teren ze strony wschodniej i południowej przylega do potoku Łososinka, zaś ze strony zachodniej przylega do stadionu piłkarskiego. Teren płaski, porośnięty w znacznej części samosiejkami. Dzierżawca planuje wykorzystać przedmiotowy teren pod utworzenie strzelnicy rekreacyjno- sportowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa część działki leży w większości w terenach sportowo- rekreacyjnych z zielenią publiczną symbol US/ZP oraz w niewielkiej części w terenach wód otwartych ze strefą ekologiczną, potencjalnie zalewowe symbol WS/zz Czynsz dzierżawy wynosi 2,50 zł netto za 1 ar gruntu w stosunku miesięcznym. Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23% Czynsz dzierżawy płatny jest do ostatniego dnia kończącego dany miesiąc. Czynsz aktualizowany jest na podstawie zarządzeń Burmistrza dotyczących stawek czynszu dzierżawnego Oddanie w dzierżawę następuje na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy na rzecz wnioskodawcy

Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 07.09.2022 r do dnia 28.09.2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry