Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2022 roku do dnia 28.06.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Dotyczy użyczenia pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w budynku ul. Szwedzkiej 7 w Limanowej pod prowadzenie biura strefy płatnego parkowania. Oddanie w użyczenie na rzecz podmiotu który będzie prowadził obsługę Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Limanowa oraz parkingów zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

Pliki do pobrania

Wróć do góry