Deklaracja dostępności
Kultura

Zaproszenie na wernisaż wystawy ,,Skarby Pogranicza’’

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na wernisaż wystawy ,,Skarby Pogranicza’’, który odbędzie się 3 marca o godzinie 17:00  w zabytkowych piwnicach  Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 11 w Nowym Sączu.

Wystawa to element polsko – słowackiego projektu kulturalnego pn. „Skarby Pogranicza” współfinansowanego przez UE z EFRE oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jego realizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a słowackim partnerem Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.  Ekspozycja składa się z 56 fotografii, dotyczących pogranicza polsko-słowackiego. Jest ona efektem pleneru fotograficznego, jaki odbył się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. w ramach współpracy limanowskiej i orawskiej książnicy. Słowaccy fotografowie dokumentowali polskie pogranicze oraz miasto Limanowa i jego okolicę. Analogiczne działania po słowackiej stronie granicy prowadzili fotografowie polscy a ich pracę koordynował i warsztaty fotograficzne prowadził znany w Nowym Sączu fotograf Kamil Bańkowski. Efektem jest m.in. ta wystawa oraz poplenerowy fotoalbum.

W fotoplenerze „Skarby Pogranicza” uczestniczyło ogółem dwudziestu fotografów: dziesięciu Polaków i dziesięciu Słowaków.

Uczestnicy polscy: Sławomir Cabała, Ewa Chudy, Mateusz Hudecki, Rafał Ociepka, Sylwester Piechnik, Anna Rosiek, Renata Rusin, Lidia Sułkowska, Łukasz Wojtas, Paweł Zelek.

Uczestnicy słowaccy: Ján Andris, Jana Andrisová, Nasťa Jányová, Janka Kevešová, Eva Kontúrova, Peter Martiš, Viera Remková, Peter Saxun, Jozef Medard Slovík, Dana Teličáková.

Tematycznie bardzo trudno tę wystawę zrecenzować i ująć w jakąś ogólną charakterystykę. Fotowystawa „Skarby Pogranicza” to tematycznie bardzo różnorodna wystawa. Człowiek, obiekty, architektura, przyroda, krajobraz, miasto, detal, sytuacja, motyw w obiektywie zaklęty, pejzaż, portret, inne – wszystko to tutaj znajdziemy. Jest tych skarbów na naszym pograniczu, wciąż słabo odkrytych bądź niedostatecznie promowanych, niemało.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wróć do góry