Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Szkoły miejskie uczestnikami Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Limanowa biorą udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. W ramach Programu nauczyciele wychowania fizycznego prowadzić będą nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmujące m.in. zajęcia piłki ręcznej, piłki siatkowej i  koszykówki.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Szkołach Podstawowych: nr 2 i nr 3 zajęcia w ramach Programu SKS realizowane będą w trzech 15-osobowych grupach uczniów, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w zajęciach uczestniczyć będzie jedna 15-osobowa grupa uczniów. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 60 zajęć, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Inicjatywa stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

Wróć do góry