Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Akcja „Ratownicy ze świetlicy” w SP nr 2 w ramach Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112

Zdjęcie ze spotkania z ratownikiem medycznym, które odbyło się w świetlicy szkolnej SP nr 2 w ramach akcji pn.„Ratownicy ze świetlicy”

18 lutego świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej gościła ratownika medycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112. Dzień ten obchodzony jest każdego roku 11 lutego, a spotkanie które odbyło się w świetlicy szkolnej miało na celu przybliżyć uczniom pracę służb medycznych. Było też ono częścią innowacji pedagogicznej pn.„Ratownicy ze świetlicy”, która w bieżącym roku szkolnym realizowana jest w świetlicy.

Zdjęcie ze spotkania z ratownikiem medycznym, które odbyło się w świetlicy szkolnej SP nr 2 w ramach akcji pn.„Ratownicy ze świetlicy”

Celem akcji pn.„Ratownicy ze świetlicy” której realizacji podjęła się świetlica szkolnej SP nr 2 w Limanowej jest zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce, wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych oraz gotowości niesienia pomocy innym.

Podczas spotkania dzieci mały okazję utrwalić swoją wiedzę odnoście udzielania pierwszej pomocy. Jednym z ciekawszych elementów było przeprowadzenie rozmowy jednego z uczniów z prawdziwym dyspozytorem numeru 112 i udzielenie pomocy w zainicjowanej scence z ofiarą wypadku (fantom). Ratownik medyczny pokazał również uczestnikom zajęć jak działa sprzęt AED omawiając sytuacje w jakich się go używa.

Podczas spotkania uczniowie poznali zasady pomocy przy zadławieniach oraz nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Zdjęcie ze spotkania z ratownikiem medycznym, które odbyło się w świetlicy szkolnej SP nr 2 w ramach akcji pn.„Ratownicy ze świetlicy”

Na koniec dzieci zaśpiewały piosenkę „112 numer alarmowy” i wspólnie z ratownikiem podziwiały wystawę prac plastycznych powstałych specjalnie na okoliczność spotkania. Wizyta ratownika zakończyła się wręczeniem mu słodkiego upominku i plakatu wykonanego przez ucznia kl.3c Krystiana Macko.

W organizację akcji w szkolnej świetlicy zaangażowały się K.Sułkowska i U.Siciarz.

Galeria

Wróć do góry