Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Grafika przedstawiająca tekst "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa"

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2021 roku do dnia 20.01.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Dotyczy części działki ewid. nr 106/1 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 30 m2, oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy firmy „Elektrical” Zakład Elektroinstalacyjny, Usługi Budowlane Wilhelm Mrożek.

Pliki do pobrania

Wróć do góry