Deklaracja dostępności
Kultura

Miejska Biblioteka w Limanowej podsumowała projekt: „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie”

Plakat informujący o podsumowaniu projektu: „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie”

Główny cel realizowanego mikroprojektu to ochrona i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej. W skład projektu wchodziły:

wykłady tematyczne dla dorosłych, konkurs plastyczny dla dzieci po obydwu stronach granicy oraz warsztaty artystyczne, warsztaty rzeźbiarskie inspirowane literaturą, a także biesiada zbójnicka połączona z ogniskiem, grą terenową i wykładem dla młodzieży polskiej, inscenizacja znanej legendy przez dzieci z Limanowej i Dolnego Kubina. Powstał także blog, dokumentujący mikroprojekt.

Warto  nadmienić, że był to kolejny projekt, który MBP w Limanowej realizowała wspólnie z partnerską, słowacką biblioteką, co dowodzi, że literatura nie zna granic, a jest pomostem łączącym dwa kraje, dwie kultury i …dwie biblioteki.

Jak przebiegał cały projekt? Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do zapoznania się z krótkim filmikiem, który najpełniej odzwierciedla wspólne działania i atmosferę, która im towarzyszyła:

W tym miejscu MBP w Limanowej pragnie podziękować wszystkim, którzy wspomogli i zaangażowali się w projekt:  wykładowcom, którzy służyli także pomocą merytoryczną i tłumaczeniem na każdym etapie projektu, zwłaszcza: Słowacystce Aleksandrze Pyka i dr Rafałowi Majerkowi za całokształt pracy i pomocy na każdym etapie tworzenia i realizacji. Ogromne słowa uznania kieruje także do grupy teatralnej „Bajtek” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Limanowej pod opieką Danuty Ługowskiej i Jadwigi Kazana za przygotowanie spektaklu „Legenda o Janosiku”.

Za wspaniałe zaangażowanie, bezproblemowy kontakt i przychylność do „czasem zwariowanych” pomysłów podziękowania biblioteka składa także Partnerowi „zza miedzy” z Dolnego Kubina.

Zadanie było realizowane od kwietnia do grudnia 2021 roku we współpracy ze słowacką biblioteką – Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.
Mikroprojekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Koszt całego projektu to 5 901,29 Euro, w tym 85% kosztów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% środków pochodzi z budżetu państwa, a 10% kosztów projektu to wkład własny.

 

 

Wróć do góry