Deklaracja dostępności
Kultura

„Spójności i sprzeczności” w Miejskiej Galerii Sztuki

Zdjęcie z otwarcia wernisażu "Spójności i sprzeczności"

„Spójności i sprzeczności” to intrygujący temat wernisażu wystawy Marzeny Bobrzeckiej, który w 28 października miał miejsce w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej.

Marzena Bobrzecka to limanowianka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od października realizuje program studiów doktoranckich na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich na ASP im. Eugeniusza Gepparta we Wrocławiu. Efekty swoich prac prezentuje na wystawach krajowych jak i zagranicznych. Teraz przyszedł czas na rodzinną Limanową.

Zdjęcie z otwarcia wernisażu "Spójności i sprzeczności"

Licznie zgromadzoną publiczność przywitała dyrektor Biblioteki Joanna Michalik, która wręczyła również list gratulacyjny od Poseł na Sejm – Urszuli Nowogórskiej. Następnie oddała głos artystce, która przedstawiła zebranym swoje pasje i fascynacje w sztuce, wyjaśniając jednocześnie genezę tytułu. Jak sama mówiła, wystawa to wynik fascynacji ceramiką unikatową i sztuką włókienniczą. Sprzeczności i spójności to próba łączenia tych przeciwstawnych tworzyw, a jednocześnie subiektywne doznania, jakie towarzyszą procesowi tworzenia. Sprzeczność żywiołów, materii, form i tkanin łączy się ze sobą w nieprzewidywalny sposób i daje nieoczywisty, finalny efekt pod względem barw i struktury.

Zdjęcie z wernisażu "Spójności i sprzeczności" w Miejskiej Galerii Sztuki

Po prezentacji multimedialnej rozmowy przeniosły się do Galerii, gdzie już w otoczeniu prac i w towarzystwie samej artystki  można było prowadzić dyskusje, które przeciągnęły się do późnego wieczora.

Wystawę można podziwiać do 21 listopada, w godzinach pracy biblioteki.

Galeria

Wróć do góry