Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Plakat informujący o Ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 06.10.2021 roku do dnia 27.10.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Zygmunta Augusta 2/24 w Limanowej, zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Treść ogłoszenia Burmistrza Miasta Limanowa
Wróć do góry