Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podajemy następujące informacje:

Na dzień 26 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 673/1 obr 4 położonej przy ul. Józefa Marka w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00042445/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 1 230 000,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostały wpłacone 2 wadi w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono dwóch oferentów. Na przetarg stawiło się dwóch oferentów.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 673/1 obr 4 m. Limanowa wyniosła 1 920 000,00 złotych a nabywcą został Pan Józef Kęska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kęska Józef Firma Handlowo Usługowa.

 

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 03.09.2021 r. do dnia 09.09.2021 r.

 

Wróć do góry