Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 29 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid. nr 455/12 obr 5 m. Limanowa położonej przy ul. Bulwary w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00034210/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 1 000 000,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 455/12 obr 5 m. Limanowa wyniosła 1 010 000,00 złotych a nabywcą została N.O.W.I. sp. z o.o. sp. komandytowa.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 07.05.2021 r. do dnia 14.05.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Władysław Bieda

 

Wróć do góry